Official Journals By StatPerson Publication

Table of Content - Volume 9 Issue 1 - January 2019


Senthil Kumar S, Shamsheer Khan P, Karanam Madhuri, A Shanmuga Priya, Duvvuru Susmitha Reddy

Rachana Abhijit Laul


Shamsheer Khan P, Senthil Kumar S, A Nasreen Begum, M Ramasubba Reddy, Yogesh Kaushik

Bindu C B, Suresh R M


Jignesh F Vasava, Mahesh M Rathod, Poma Shah, Ajay S Dabhi


Vaibhav A Patil, G R Kane, Rohit Kumar, Somnath M

Gajbhare P T, Agarwal A, Sutar N

Sanjay Thorat, Tejas Rane, Aniket Avhad, Akshay Kulkarni

N S Deshpande, Prafull Chege, Prasad H B, Ghate S V

Sanjay Thorat, Tejas Rane, Akshay Kulkarni, Aniket Avhad

Nidhi Gupta et al.

Tejas Rane, Sanjay Thorat, Akshay Kulkarni, Aniket Avhad

Bala Koteswara Rao P, Jayshree C Awalekar, Ajinkye Nashte, Rahul Surve, Harshad

Sanjay Thorat, Tejas Rane, Akshay Kulkarni, Aniket Avhad

S Manoharan, G K Adarsha, M Natesh Prabhu

Megha Pundir, Kishor Singh, Sanjay Kanodia

Priya V Patil, Sujeet Kamtalwar, Geetanshu Goel, Paritosh Rajput


MEDPUSLE PUBLISHING CORPORATION | 2019 | NIGERIA | INDIA
© Copyright 2019 MedPulse Publishing Corporation
All Rights Reserved.